Ontslag Eindhoven

Uw werkgever in Eindhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eindhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eindhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eindhoven. Uw werkgever in Eindhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eindhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eindhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eindhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eindhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eindhoven of met bevallingsverlof bent in Eindhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eindhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eindhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eindhoven
 • Als u in Eindhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eindhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Eindhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eindhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eindhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eindhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eindhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eindhoven. Uitzonderingen in Eindhoven;
 • Als uw werkgever in Eindhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eindhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eindhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eindhoven niet geschikt voor uw werk in Eindhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Eindhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eindhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eindhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eindhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eindhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Eindhoven u eveneens wel ontslaan.