Ontslag Eindewege

Uw werkgever in Eindewege mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eindewege zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eindewege

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eindewege. Uw werkgever in Eindewege mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eindewege arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eindewege niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eindewege te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eindewege u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eindewege of met bevallingsverlof bent in Eindewege.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eindewege kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eindewege die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eindewege
 • Als u in Eindewege lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eindewege wilt opnemen;
 • Omdat u in Eindewege lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eindewege lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eindewege wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eindewege op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eindewege

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eindewege. Uitzonderingen in Eindewege;
 • Als uw werkgever in Eindewege bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eindewege aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eindewege gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eindewege niet geschikt voor uw werk in Eindewege of
 • u functioneert niet voldoende in Eindewege.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eindewege

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eindewege niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eindewege of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eindewege verblijft, dan mag uw werkgever in Eindewege u eveneens wel ontslaan.