Ontslag Boveneinde

Uw werkgever in Boveneinde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boveneinde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boveneinde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boveneinde. Uw werkgever in Boveneinde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boveneinde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boveneinde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boveneinde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boveneinde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boveneinde of met bevallingsverlof bent in Boveneinde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boveneinde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boveneinde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boveneinde
 • Als u in Boveneinde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boveneinde wilt opnemen;
 • Omdat u in Boveneinde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boveneinde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boveneinde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boveneinde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boveneinde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boveneinde. Uitzonderingen in Boveneinde;
 • Als uw werkgever in Boveneinde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boveneinde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boveneinde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boveneinde niet geschikt voor uw werk in Boveneinde of
 • u functioneert niet voldoende in Boveneinde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boveneinde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boveneinde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boveneinde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boveneinde verblijft, dan mag uw werkgever in Boveneinde u eveneens wel ontslaan.