Ontslag 't eind

Uw werkgever in 't eind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't eind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't eind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't eind. Uw werkgever in 't eind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't eind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't eind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't eind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't eind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't eind of met bevallingsverlof bent in 't eind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't eind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't eind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't eind
 • Als u in 't eind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't eind wilt opnemen;
 • Omdat u in 't eind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't eind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't eind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't eind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't eind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't eind. Uitzonderingen in 't eind;
 • Als uw werkgever in 't eind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't eind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't eind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't eind niet geschikt voor uw werk in 't eind of
 • u functioneert niet voldoende in 't eind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't eind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't eind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't eind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't eind verblijft, dan mag uw werkgever in 't eind u eveneens wel ontslaan.