Ontslag Eimeren

Uw werkgever in Eimeren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eimeren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eimeren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eimeren. Uw werkgever in Eimeren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eimeren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eimeren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eimeren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eimeren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eimeren of met bevallingsverlof bent in Eimeren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eimeren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eimeren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eimeren
 • Als u in Eimeren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eimeren wilt opnemen;
 • Omdat u in Eimeren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eimeren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eimeren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eimeren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eimeren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eimeren. Uitzonderingen in Eimeren;
 • Als uw werkgever in Eimeren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eimeren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eimeren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eimeren niet geschikt voor uw werk in Eimeren of
 • u functioneert niet voldoende in Eimeren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eimeren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eimeren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eimeren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eimeren verblijft, dan mag uw werkgever in Eimeren u eveneens wel ontslaan.