Ontslag Eiland

Uw werkgever in Eiland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eiland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eiland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eiland. Uw werkgever in Eiland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eiland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eiland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eiland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eiland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eiland of met bevallingsverlof bent in Eiland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eiland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eiland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eiland
 • Als u in Eiland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eiland wilt opnemen;
 • Omdat u in Eiland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eiland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eiland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eiland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eiland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eiland. Uitzonderingen in Eiland;
 • Als uw werkgever in Eiland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eiland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eiland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eiland niet geschikt voor uw werk in Eiland of
 • u functioneert niet voldoende in Eiland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eiland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eiland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eiland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eiland verblijft, dan mag uw werkgever in Eiland u eveneens wel ontslaan.