Ontslag Eikenheuvel

Uw werkgever in Eikenheuvel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eikenheuvel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eikenheuvel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eikenheuvel. Uw werkgever in Eikenheuvel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eikenheuvel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eikenheuvel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eikenheuvel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eikenheuvel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eikenheuvel of met bevallingsverlof bent in Eikenheuvel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eikenheuvel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eikenheuvel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eikenheuvel
 • Als u in Eikenheuvel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eikenheuvel wilt opnemen;
 • Omdat u in Eikenheuvel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eikenheuvel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eikenheuvel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eikenheuvel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eikenheuvel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eikenheuvel. Uitzonderingen in Eikenheuvel;
 • Als uw werkgever in Eikenheuvel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eikenheuvel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eikenheuvel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eikenheuvel niet geschikt voor uw werk in Eikenheuvel of
 • u functioneert niet voldoende in Eikenheuvel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eikenheuvel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eikenheuvel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eikenheuvel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eikenheuvel verblijft, dan mag uw werkgever in Eikenheuvel u eveneens wel ontslaan.