Ontslag Eikelhof

Uw werkgever in Eikelhof mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eikelhof zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eikelhof

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eikelhof. Uw werkgever in Eikelhof mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eikelhof arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eikelhof niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eikelhof te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eikelhof u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eikelhof of met bevallingsverlof bent in Eikelhof.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eikelhof kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eikelhof die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eikelhof
 • Als u in Eikelhof lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eikelhof wilt opnemen;
 • Omdat u in Eikelhof lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eikelhof lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eikelhof wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eikelhof op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eikelhof

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eikelhof. Uitzonderingen in Eikelhof;
 • Als uw werkgever in Eikelhof bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eikelhof aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eikelhof gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eikelhof niet geschikt voor uw werk in Eikelhof of
 • u functioneert niet voldoende in Eikelhof.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eikelhof

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eikelhof niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eikelhof of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eikelhof verblijft, dan mag uw werkgever in Eikelhof u eveneens wel ontslaan.