Ontslag Eikelenbosch

Uw werkgever in Eikelenbosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eikelenbosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eikelenbosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eikelenbosch. Uw werkgever in Eikelenbosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eikelenbosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eikelenbosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eikelenbosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eikelenbosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eikelenbosch of met bevallingsverlof bent in Eikelenbosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eikelenbosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eikelenbosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eikelenbosch
 • Als u in Eikelenbosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eikelenbosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Eikelenbosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eikelenbosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eikelenbosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eikelenbosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eikelenbosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eikelenbosch. Uitzonderingen in Eikelenbosch;
 • Als uw werkgever in Eikelenbosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eikelenbosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eikelenbosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eikelenbosch niet geschikt voor uw werk in Eikelenbosch of
 • u functioneert niet voldoende in Eikelenbosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eikelenbosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eikelenbosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eikelenbosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eikelenbosch verblijft, dan mag uw werkgever in Eikelenbosch u eveneens wel ontslaan.