Ontslag Eikberg

Uw werkgever in Eikberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eikberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eikberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eikberg. Uw werkgever in Eikberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eikberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eikberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eikberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eikberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eikberg of met bevallingsverlof bent in Eikberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eikberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eikberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eikberg
 • Als u in Eikberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eikberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Eikberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eikberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eikberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eikberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eikberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eikberg. Uitzonderingen in Eikberg;
 • Als uw werkgever in Eikberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eikberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eikberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eikberg niet geschikt voor uw werk in Eikberg of
 • u functioneert niet voldoende in Eikberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eikberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eikberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eikberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eikberg verblijft, dan mag uw werkgever in Eikberg u eveneens wel ontslaan.