Ontslag Eijsden

Uw werkgever in Eijsden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eijsden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eijsden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eijsden. Uw werkgever in Eijsden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eijsden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eijsden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eijsden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eijsden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eijsden of met bevallingsverlof bent in Eijsden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eijsden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eijsden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eijsden
 • Als u in Eijsden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eijsden wilt opnemen;
 • Omdat u in Eijsden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eijsden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eijsden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eijsden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eijsden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eijsden. Uitzonderingen in Eijsden;
 • Als uw werkgever in Eijsden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eijsden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eijsden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eijsden niet geschikt voor uw werk in Eijsden of
 • u functioneert niet voldoende in Eijsden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eijsden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eijsden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eijsden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eijsden verblijft, dan mag uw werkgever in Eijsden u eveneens wel ontslaan.