Ontslag Eibergen

Uw werkgever in Eibergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eibergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eibergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eibergen. Uw werkgever in Eibergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eibergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eibergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eibergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eibergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eibergen of met bevallingsverlof bent in Eibergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eibergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eibergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eibergen
 • Als u in Eibergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eibergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Eibergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eibergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eibergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eibergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eibergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eibergen. Uitzonderingen in Eibergen;
 • Als uw werkgever in Eibergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eibergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eibergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eibergen niet geschikt voor uw werk in Eibergen of
 • u functioneert niet voldoende in Eibergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eibergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eibergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eibergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eibergen verblijft, dan mag uw werkgever in Eibergen u eveneens wel ontslaan.