Ontslag Egypte

Uw werkgever in Egypte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Egypte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Egypte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Egypte. Uw werkgever in Egypte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Egypte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Egypte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Egypte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Egypte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Egypte of met bevallingsverlof bent in Egypte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Egypte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Egypte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Egypte
 • Als u in Egypte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Egypte wilt opnemen;
 • Omdat u in Egypte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Egypte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Egypte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Egypte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Egypte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Egypte. Uitzonderingen in Egypte;
 • Als uw werkgever in Egypte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Egypte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Egypte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Egypte niet geschikt voor uw werk in Egypte of
 • u functioneert niet voldoende in Egypte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Egypte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Egypte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Egypte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Egypte verblijft, dan mag uw werkgever in Egypte u eveneens wel ontslaan.