Ontslag Egede

Uw werkgever in Egede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Egede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Egede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Egede. Uw werkgever in Egede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Egede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Egede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Egede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Egede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Egede of met bevallingsverlof bent in Egede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Egede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Egede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Egede
 • Als u in Egede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Egede wilt opnemen;
 • Omdat u in Egede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Egede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Egede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Egede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Egede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Egede. Uitzonderingen in Egede;
 • Als uw werkgever in Egede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Egede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Egede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Egede niet geschikt voor uw werk in Egede of
 • u functioneert niet voldoende in Egede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Egede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Egede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Egede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Egede verblijft, dan mag uw werkgever in Egede u eveneens wel ontslaan.