Ontslag Egchelheide

Uw werkgever in Egchelheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Egchelheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Egchelheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Egchelheide. Uw werkgever in Egchelheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Egchelheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Egchelheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Egchelheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Egchelheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Egchelheide of met bevallingsverlof bent in Egchelheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Egchelheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Egchelheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Egchelheide
 • Als u in Egchelheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Egchelheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Egchelheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Egchelheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Egchelheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Egchelheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Egchelheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Egchelheide. Uitzonderingen in Egchelheide;
 • Als uw werkgever in Egchelheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Egchelheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Egchelheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Egchelheide niet geschikt voor uw werk in Egchelheide of
 • u functioneert niet voldoende in Egchelheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Egchelheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Egchelheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Egchelheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Egchelheide verblijft, dan mag uw werkgever in Egchelheide u eveneens wel ontslaan.