Ontslag Egchel

Uw werkgever in Egchel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Egchel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Egchel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Egchel. Uw werkgever in Egchel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Egchel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Egchel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Egchel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Egchel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Egchel of met bevallingsverlof bent in Egchel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Egchel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Egchel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Egchel
 • Als u in Egchel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Egchel wilt opnemen;
 • Omdat u in Egchel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Egchel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Egchel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Egchel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Egchel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Egchel. Uitzonderingen in Egchel;
 • Als uw werkgever in Egchel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Egchel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Egchel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Egchel niet geschikt voor uw werk in Egchel of
 • u functioneert niet voldoende in Egchel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Egchel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Egchel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Egchel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Egchel verblijft, dan mag uw werkgever in Egchel u eveneens wel ontslaan.