Ontslag Egbertsgaasten

Uw werkgever in Egbertsgaasten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Egbertsgaasten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Egbertsgaasten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Egbertsgaasten. Uw werkgever in Egbertsgaasten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Egbertsgaasten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Egbertsgaasten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Egbertsgaasten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Egbertsgaasten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Egbertsgaasten of met bevallingsverlof bent in Egbertsgaasten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Egbertsgaasten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Egbertsgaasten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Egbertsgaasten
 • Als u in Egbertsgaasten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Egbertsgaasten wilt opnemen;
 • Omdat u in Egbertsgaasten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Egbertsgaasten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Egbertsgaasten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Egbertsgaasten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Egbertsgaasten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Egbertsgaasten. Uitzonderingen in Egbertsgaasten;
 • Als uw werkgever in Egbertsgaasten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Egbertsgaasten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Egbertsgaasten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Egbertsgaasten niet geschikt voor uw werk in Egbertsgaasten of
 • u functioneert niet voldoende in Egbertsgaasten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Egbertsgaasten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Egbertsgaasten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Egbertsgaasten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Egbertsgaasten verblijft, dan mag uw werkgever in Egbertsgaasten u eveneens wel ontslaan.