Ontslag Effen

Uw werkgever in Effen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Effen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Effen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Effen. Uw werkgever in Effen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Effen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Effen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Effen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Effen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Effen of met bevallingsverlof bent in Effen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Effen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Effen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Effen
 • Als u in Effen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Effen wilt opnemen;
 • Omdat u in Effen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Effen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Effen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Effen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Effen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Effen. Uitzonderingen in Effen;
 • Als uw werkgever in Effen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Effen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Effen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Effen niet geschikt voor uw werk in Effen of
 • u functioneert niet voldoende in Effen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Effen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Effen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Effen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Effen verblijft, dan mag uw werkgever in Effen u eveneens wel ontslaan.