Ontslag Eexterzandvoort

Uw werkgever in Eexterzandvoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eexterzandvoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eexterzandvoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eexterzandvoort. Uw werkgever in Eexterzandvoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eexterzandvoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eexterzandvoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eexterzandvoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eexterzandvoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eexterzandvoort of met bevallingsverlof bent in Eexterzandvoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eexterzandvoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eexterzandvoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eexterzandvoort
 • Als u in Eexterzandvoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eexterzandvoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Eexterzandvoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eexterzandvoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eexterzandvoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eexterzandvoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eexterzandvoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eexterzandvoort. Uitzonderingen in Eexterzandvoort;
 • Als uw werkgever in Eexterzandvoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eexterzandvoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eexterzandvoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eexterzandvoort niet geschikt voor uw werk in Eexterzandvoort of
 • u functioneert niet voldoende in Eexterzandvoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eexterzandvoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eexterzandvoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eexterzandvoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eexterzandvoort verblijft, dan mag uw werkgever in Eexterzandvoort u eveneens wel ontslaan.