Ontslag Eexterveenschekanaal

Uw werkgever in Eexterveenschekanaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eexterveenschekanaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eexterveenschekanaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eexterveenschekanaal. Uw werkgever in Eexterveenschekanaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eexterveenschekanaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eexterveenschekanaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eexterveenschekanaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eexterveenschekanaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eexterveenschekanaal of met bevallingsverlof bent in Eexterveenschekanaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eexterveenschekanaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eexterveenschekanaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eexterveenschekanaal
 • Als u in Eexterveenschekanaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eexterveenschekanaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Eexterveenschekanaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eexterveenschekanaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eexterveenschekanaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eexterveenschekanaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eexterveenschekanaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eexterveenschekanaal. Uitzonderingen in Eexterveenschekanaal;
 • Als uw werkgever in Eexterveenschekanaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eexterveenschekanaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eexterveenschekanaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eexterveenschekanaal niet geschikt voor uw werk in Eexterveenschekanaal of
 • u functioneert niet voldoende in Eexterveenschekanaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eexterveenschekanaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eexterveenschekanaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eexterveenschekanaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eexterveenschekanaal verblijft, dan mag uw werkgever in Eexterveenschekanaal u eveneens wel ontslaan.