Ontslag Eexterveen

Uw werkgever in Eexterveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eexterveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eexterveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eexterveen. Uw werkgever in Eexterveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eexterveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eexterveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eexterveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eexterveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eexterveen of met bevallingsverlof bent in Eexterveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eexterveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eexterveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eexterveen
 • Als u in Eexterveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eexterveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Eexterveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eexterveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eexterveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eexterveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eexterveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eexterveen. Uitzonderingen in Eexterveen;
 • Als uw werkgever in Eexterveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eexterveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eexterveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eexterveen niet geschikt voor uw werk in Eexterveen of
 • u functioneert niet voldoende in Eexterveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eexterveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eexterveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eexterveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eexterveen verblijft, dan mag uw werkgever in Eexterveen u eveneens wel ontslaan.