Ontslag Eextahaven

Uw werkgever in Eextahaven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eextahaven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eextahaven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eextahaven. Uw werkgever in Eextahaven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eextahaven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eextahaven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eextahaven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eextahaven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eextahaven of met bevallingsverlof bent in Eextahaven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eextahaven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eextahaven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eextahaven
 • Als u in Eextahaven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eextahaven wilt opnemen;
 • Omdat u in Eextahaven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eextahaven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eextahaven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eextahaven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eextahaven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eextahaven. Uitzonderingen in Eextahaven;
 • Als uw werkgever in Eextahaven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eextahaven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eextahaven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eextahaven niet geschikt voor uw werk in Eextahaven of
 • u functioneert niet voldoende in Eextahaven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eextahaven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eextahaven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eextahaven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eextahaven verblijft, dan mag uw werkgever in Eextahaven u eveneens wel ontslaan.