Ontslag Eext

Uw werkgever in Eext mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eext zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eext

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eext. Uw werkgever in Eext mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eext arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eext niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eext te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eext u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eext of met bevallingsverlof bent in Eext.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eext kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eext die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eext
 • Als u in Eext lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eext wilt opnemen;
 • Omdat u in Eext lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eext lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eext wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eext op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eext

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eext. Uitzonderingen in Eext;
 • Als uw werkgever in Eext bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eext aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eext gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eext niet geschikt voor uw werk in Eext of
 • u functioneert niet voldoende in Eext.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eext

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eext niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eext of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eext verblijft, dan mag uw werkgever in Eext u eveneens wel ontslaan.