Ontslag Eethen

Uw werkgever in Eethen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eethen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eethen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eethen. Uw werkgever in Eethen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eethen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eethen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eethen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eethen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eethen of met bevallingsverlof bent in Eethen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eethen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eethen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eethen
 • Als u in Eethen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eethen wilt opnemen;
 • Omdat u in Eethen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eethen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eethen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eethen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eethen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eethen. Uitzonderingen in Eethen;
 • Als uw werkgever in Eethen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eethen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eethen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eethen niet geschikt voor uw werk in Eethen of
 • u functioneert niet voldoende in Eethen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eethen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eethen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eethen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eethen verblijft, dan mag uw werkgever in Eethen u eveneens wel ontslaan.