Ontslag Eesveen

Uw werkgever in Eesveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eesveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eesveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eesveen. Uw werkgever in Eesveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eesveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eesveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eesveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eesveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eesveen of met bevallingsverlof bent in Eesveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eesveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eesveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eesveen
 • Als u in Eesveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eesveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Eesveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eesveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eesveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eesveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eesveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eesveen. Uitzonderingen in Eesveen;
 • Als uw werkgever in Eesveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eesveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eesveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eesveen niet geschikt voor uw werk in Eesveen of
 • u functioneert niet voldoende in Eesveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eesveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eesveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eesveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eesveen verblijft, dan mag uw werkgever in Eesveen u eveneens wel ontslaan.