Ontslag Eesterga /jistergea

Uw werkgever in Eesterga /jistergea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eesterga /jistergea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eesterga /jistergea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eesterga /jistergea. Uw werkgever in Eesterga /jistergea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eesterga /jistergea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eesterga /jistergea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eesterga /jistergea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eesterga /jistergea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eesterga /jistergea of met bevallingsverlof bent in Eesterga /jistergea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eesterga /jistergea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eesterga /jistergea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eesterga /jistergea
 • Als u in Eesterga /jistergea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eesterga /jistergea wilt opnemen;
 • Omdat u in Eesterga /jistergea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eesterga /jistergea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eesterga /jistergea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eesterga /jistergea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eesterga /jistergea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eesterga /jistergea. Uitzonderingen in Eesterga /jistergea;
 • Als uw werkgever in Eesterga /jistergea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eesterga /jistergea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eesterga /jistergea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eesterga /jistergea niet geschikt voor uw werk in Eesterga /jistergea of
 • u functioneert niet voldoende in Eesterga /jistergea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eesterga /jistergea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eesterga /jistergea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eesterga /jistergea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eesterga /jistergea verblijft, dan mag uw werkgever in Eesterga /jistergea u eveneens wel ontslaan.