Ontslag Eeserveen

Uw werkgever in Eeserveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eeserveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eeserveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eeserveen. Uw werkgever in Eeserveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eeserveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eeserveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eeserveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eeserveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eeserveen of met bevallingsverlof bent in Eeserveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eeserveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eeserveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eeserveen
 • Als u in Eeserveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eeserveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Eeserveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eeserveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eeserveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eeserveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eeserveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eeserveen. Uitzonderingen in Eeserveen;
 • Als uw werkgever in Eeserveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eeserveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eeserveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eeserveen niet geschikt voor uw werk in Eeserveen of
 • u functioneert niet voldoende in Eeserveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eeserveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eeserveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eeserveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eeserveen verblijft, dan mag uw werkgever in Eeserveen u eveneens wel ontslaan.