Ontslag Eesergroen

Uw werkgever in Eesergroen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eesergroen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eesergroen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eesergroen. Uw werkgever in Eesergroen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eesergroen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eesergroen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eesergroen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eesergroen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eesergroen of met bevallingsverlof bent in Eesergroen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eesergroen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eesergroen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eesergroen
 • Als u in Eesergroen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eesergroen wilt opnemen;
 • Omdat u in Eesergroen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eesergroen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eesergroen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eesergroen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eesergroen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eesergroen. Uitzonderingen in Eesergroen;
 • Als uw werkgever in Eesergroen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eesergroen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eesergroen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eesergroen niet geschikt voor uw werk in Eesergroen of
 • u functioneert niet voldoende in Eesergroen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eesergroen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eesergroen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eesergroen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eesergroen verblijft, dan mag uw werkgever in Eesergroen u eveneens wel ontslaan.