Ontslag 't heeske

Uw werkgever in 't heeske mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't heeske zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't heeske

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't heeske. Uw werkgever in 't heeske mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't heeske arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't heeske niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't heeske te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't heeske u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't heeske of met bevallingsverlof bent in 't heeske.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't heeske kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't heeske die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't heeske
 • Als u in 't heeske lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't heeske wilt opnemen;
 • Omdat u in 't heeske lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't heeske lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't heeske wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't heeske op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't heeske

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't heeske. Uitzonderingen in 't heeske;
 • Als uw werkgever in 't heeske bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't heeske aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't heeske gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't heeske niet geschikt voor uw werk in 't heeske of
 • u functioneert niet voldoende in 't heeske.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't heeske

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't heeske niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't heeske of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't heeske verblijft, dan mag uw werkgever in 't heeske u eveneens wel ontslaan.