Ontslag Eerste dwarsdiep

Uw werkgever in Eerste dwarsdiep mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eerste dwarsdiep zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eerste dwarsdiep

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eerste dwarsdiep. Uw werkgever in Eerste dwarsdiep mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eerste dwarsdiep arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eerste dwarsdiep niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eerste dwarsdiep te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eerste dwarsdiep u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eerste dwarsdiep of met bevallingsverlof bent in Eerste dwarsdiep.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eerste dwarsdiep kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eerste dwarsdiep die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eerste dwarsdiep
 • Als u in Eerste dwarsdiep lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eerste dwarsdiep wilt opnemen;
 • Omdat u in Eerste dwarsdiep lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eerste dwarsdiep lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eerste dwarsdiep wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eerste dwarsdiep op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eerste dwarsdiep

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eerste dwarsdiep. Uitzonderingen in Eerste dwarsdiep;
 • Als uw werkgever in Eerste dwarsdiep bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eerste dwarsdiep aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eerste dwarsdiep gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eerste dwarsdiep niet geschikt voor uw werk in Eerste dwarsdiep of
 • u functioneert niet voldoende in Eerste dwarsdiep.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eerste dwarsdiep

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eerste dwarsdiep niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eerste dwarsdiep of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eerste dwarsdiep verblijft, dan mag uw werkgever in Eerste dwarsdiep u eveneens wel ontslaan.