Ontslag Eersel

Uw werkgever in Eersel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eersel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eersel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eersel. Uw werkgever in Eersel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eersel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eersel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eersel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eersel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eersel of met bevallingsverlof bent in Eersel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eersel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eersel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eersel
 • Als u in Eersel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eersel wilt opnemen;
 • Omdat u in Eersel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eersel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eersel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eersel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eersel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eersel. Uitzonderingen in Eersel;
 • Als uw werkgever in Eersel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eersel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eersel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eersel niet geschikt voor uw werk in Eersel of
 • u functioneert niet voldoende in Eersel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eersel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eersel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eersel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eersel verblijft, dan mag uw werkgever in Eersel u eveneens wel ontslaan.