Ontslag Aalsmeerderbrug

Uw werkgever in Aalsmeerderbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aalsmeerderbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aalsmeerderbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aalsmeerderbrug. Uw werkgever in Aalsmeerderbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aalsmeerderbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aalsmeerderbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aalsmeerderbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aalsmeerderbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aalsmeerderbrug of met bevallingsverlof bent in Aalsmeerderbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aalsmeerderbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aalsmeerderbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aalsmeerderbrug
 • Als u in Aalsmeerderbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aalsmeerderbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Aalsmeerderbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aalsmeerderbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aalsmeerderbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aalsmeerderbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aalsmeerderbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aalsmeerderbrug. Uitzonderingen in Aalsmeerderbrug;
 • Als uw werkgever in Aalsmeerderbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aalsmeerderbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aalsmeerderbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aalsmeerderbrug niet geschikt voor uw werk in Aalsmeerderbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Aalsmeerderbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aalsmeerderbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aalsmeerderbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aalsmeerderbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aalsmeerderbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Aalsmeerderbrug u eveneens wel ontslaan.