Ontslag Eerbeek

Uw werkgever in Eerbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eerbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eerbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eerbeek. Uw werkgever in Eerbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eerbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eerbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eerbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eerbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eerbeek of met bevallingsverlof bent in Eerbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eerbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eerbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eerbeek
 • Als u in Eerbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eerbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Eerbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eerbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eerbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eerbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eerbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eerbeek. Uitzonderingen in Eerbeek;
 • Als uw werkgever in Eerbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eerbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eerbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eerbeek niet geschikt voor uw werk in Eerbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Eerbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eerbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eerbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eerbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eerbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Eerbeek u eveneens wel ontslaan.