Ontslag Eenum

Uw werkgever in Eenum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eenum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eenum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eenum. Uw werkgever in Eenum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eenum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eenum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eenum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eenum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eenum of met bevallingsverlof bent in Eenum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eenum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eenum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eenum
 • Als u in Eenum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eenum wilt opnemen;
 • Omdat u in Eenum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eenum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eenum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eenum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eenum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eenum. Uitzonderingen in Eenum;
 • Als uw werkgever in Eenum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eenum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eenum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eenum niet geschikt voor uw werk in Eenum of
 • u functioneert niet voldoende in Eenum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eenum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eenum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eenum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eenum verblijft, dan mag uw werkgever in Eenum u eveneens wel ontslaan.