Ontslag Eenrum

Uw werkgever in Eenrum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eenrum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eenrum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eenrum. Uw werkgever in Eenrum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eenrum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eenrum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eenrum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eenrum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eenrum of met bevallingsverlof bent in Eenrum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eenrum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eenrum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eenrum
 • Als u in Eenrum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eenrum wilt opnemen;
 • Omdat u in Eenrum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eenrum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eenrum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eenrum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eenrum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eenrum. Uitzonderingen in Eenrum;
 • Als uw werkgever in Eenrum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eenrum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eenrum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eenrum niet geschikt voor uw werk in Eenrum of
 • u functioneert niet voldoende in Eenrum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eenrum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eenrum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eenrum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eenrum verblijft, dan mag uw werkgever in Eenrum u eveneens wel ontslaan.