Ontslag Eenigenburg

Uw werkgever in Eenigenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eenigenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eenigenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eenigenburg. Uw werkgever in Eenigenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eenigenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eenigenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eenigenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eenigenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eenigenburg of met bevallingsverlof bent in Eenigenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eenigenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eenigenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eenigenburg
 • Als u in Eenigenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eenigenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Eenigenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eenigenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eenigenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eenigenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eenigenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eenigenburg. Uitzonderingen in Eenigenburg;
 • Als uw werkgever in Eenigenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eenigenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eenigenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eenigenburg niet geschikt voor uw werk in Eenigenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Eenigenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eenigenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eenigenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eenigenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eenigenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Eenigenburg u eveneens wel ontslaan.