Ontslag Eeneind

Uw werkgever in Eeneind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eeneind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eeneind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eeneind. Uw werkgever in Eeneind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eeneind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eeneind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eeneind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eeneind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eeneind of met bevallingsverlof bent in Eeneind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eeneind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eeneind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eeneind
 • Als u in Eeneind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eeneind wilt opnemen;
 • Omdat u in Eeneind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eeneind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eeneind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eeneind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eeneind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eeneind. Uitzonderingen in Eeneind;
 • Als uw werkgever in Eeneind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eeneind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eeneind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eeneind niet geschikt voor uw werk in Eeneind of
 • u functioneert niet voldoende in Eeneind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eeneind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eeneind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eeneind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eeneind verblijft, dan mag uw werkgever in Eeneind u eveneens wel ontslaan.