Ontslag Eemten

Uw werkgever in Eemten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eemten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eemten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eemten. Uw werkgever in Eemten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eemten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eemten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eemten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eemten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eemten of met bevallingsverlof bent in Eemten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eemten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eemten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eemten
 • Als u in Eemten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eemten wilt opnemen;
 • Omdat u in Eemten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eemten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eemten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eemten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eemten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eemten. Uitzonderingen in Eemten;
 • Als uw werkgever in Eemten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eemten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eemten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eemten niet geschikt voor uw werk in Eemten of
 • u functioneert niet voldoende in Eemten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eemten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eemten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eemten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eemten verblijft, dan mag uw werkgever in Eemten u eveneens wel ontslaan.