Ontslag Eemswoude /ymswâlde

Uw werkgever in Eemswoude /ymswâlde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eemswoude /ymswâlde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eemswoude /ymswâlde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eemswoude /ymswâlde. Uw werkgever in Eemswoude /ymswâlde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eemswoude /ymswâlde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eemswoude /ymswâlde niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eemswoude /ymswâlde te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eemswoude /ymswâlde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eemswoude /ymswâlde of met bevallingsverlof bent in Eemswoude /ymswâlde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eemswoude /ymswâlde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eemswoude /ymswâlde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eemswoude /ymswâlde
 • Als u in Eemswoude /ymswâlde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eemswoude /ymswâlde wilt opnemen;
 • Omdat u in Eemswoude /ymswâlde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eemswoude /ymswâlde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eemswoude /ymswâlde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eemswoude /ymswâlde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eemswoude /ymswâlde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eemswoude /ymswâlde. Uitzonderingen in Eemswoude /ymswâlde;
 • Als uw werkgever in Eemswoude /ymswâlde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eemswoude /ymswâlde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eemswoude /ymswâlde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eemswoude /ymswâlde niet geschikt voor uw werk in Eemswoude /ymswâlde of
 • u functioneert niet voldoende in Eemswoude /ymswâlde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eemswoude /ymswâlde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eemswoude /ymswâlde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eemswoude /ymswâlde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eemswoude /ymswâlde verblijft, dan mag uw werkgever in Eemswoude /ymswâlde u eveneens wel ontslaan.