Ontslag Eemster

Uw werkgever in Eemster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eemster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eemster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eemster. Uw werkgever in Eemster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eemster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eemster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eemster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eemster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eemster of met bevallingsverlof bent in Eemster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eemster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eemster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eemster
 • Als u in Eemster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eemster wilt opnemen;
 • Omdat u in Eemster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eemster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eemster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eemster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eemster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eemster. Uitzonderingen in Eemster;
 • Als uw werkgever in Eemster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eemster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eemster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eemster niet geschikt voor uw werk in Eemster of
 • u functioneert niet voldoende in Eemster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eemster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eemster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eemster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eemster verblijft, dan mag uw werkgever in Eemster u eveneens wel ontslaan.