Ontslag Eemshaven

Uw werkgever in Eemshaven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eemshaven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eemshaven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eemshaven. Uw werkgever in Eemshaven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eemshaven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eemshaven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eemshaven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eemshaven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eemshaven of met bevallingsverlof bent in Eemshaven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eemshaven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eemshaven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eemshaven
 • Als u in Eemshaven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eemshaven wilt opnemen;
 • Omdat u in Eemshaven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eemshaven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eemshaven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eemshaven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eemshaven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eemshaven. Uitzonderingen in Eemshaven;
 • Als uw werkgever in Eemshaven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eemshaven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eemshaven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eemshaven niet geschikt voor uw werk in Eemshaven of
 • u functioneert niet voldoende in Eemshaven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eemshaven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eemshaven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eemshaven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eemshaven verblijft, dan mag uw werkgever in Eemshaven u eveneens wel ontslaan.