Ontslag Eemnes

Uw werkgever in Eemnes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eemnes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eemnes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eemnes. Uw werkgever in Eemnes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eemnes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eemnes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eemnes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eemnes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eemnes of met bevallingsverlof bent in Eemnes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eemnes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eemnes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eemnes
 • Als u in Eemnes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eemnes wilt opnemen;
 • Omdat u in Eemnes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eemnes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eemnes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eemnes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eemnes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eemnes. Uitzonderingen in Eemnes;
 • Als uw werkgever in Eemnes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eemnes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eemnes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eemnes niet geschikt voor uw werk in Eemnes of
 • u functioneert niet voldoende in Eemnes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eemnes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eemnes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eemnes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eemnes verblijft, dan mag uw werkgever in Eemnes u eveneens wel ontslaan.