Ontslag Eemdijk

Uw werkgever in Eemdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eemdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eemdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eemdijk. Uw werkgever in Eemdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eemdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eemdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eemdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eemdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eemdijk of met bevallingsverlof bent in Eemdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eemdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eemdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eemdijk
 • Als u in Eemdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eemdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Eemdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eemdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eemdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eemdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eemdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eemdijk. Uitzonderingen in Eemdijk;
 • Als uw werkgever in Eemdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eemdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eemdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eemdijk niet geschikt voor uw werk in Eemdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Eemdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eemdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eemdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eemdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eemdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Eemdijk u eveneens wel ontslaan.