Ontslag Eembrugge

Uw werkgever in Eembrugge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eembrugge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eembrugge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eembrugge. Uw werkgever in Eembrugge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eembrugge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eembrugge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eembrugge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eembrugge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eembrugge of met bevallingsverlof bent in Eembrugge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eembrugge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eembrugge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eembrugge
 • Als u in Eembrugge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eembrugge wilt opnemen;
 • Omdat u in Eembrugge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eembrugge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eembrugge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eembrugge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eembrugge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eembrugge. Uitzonderingen in Eembrugge;
 • Als uw werkgever in Eembrugge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eembrugge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eembrugge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eembrugge niet geschikt voor uw werk in Eembrugge of
 • u functioneert niet voldoende in Eembrugge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eembrugge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eembrugge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eembrugge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eembrugge verblijft, dan mag uw werkgever in Eembrugge u eveneens wel ontslaan.