Ontslag Eelderwolde

Uw werkgever in Eelderwolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eelderwolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eelderwolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eelderwolde. Uw werkgever in Eelderwolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eelderwolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eelderwolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eelderwolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eelderwolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eelderwolde of met bevallingsverlof bent in Eelderwolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eelderwolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eelderwolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eelderwolde
 • Als u in Eelderwolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eelderwolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Eelderwolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eelderwolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eelderwolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eelderwolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eelderwolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eelderwolde. Uitzonderingen in Eelderwolde;
 • Als uw werkgever in Eelderwolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eelderwolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eelderwolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eelderwolde niet geschikt voor uw werk in Eelderwolde of
 • u functioneert niet voldoende in Eelderwolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eelderwolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eelderwolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eelderwolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eelderwolde verblijft, dan mag uw werkgever in Eelderwolde u eveneens wel ontslaan.