Ontslag Eelde

Uw werkgever in Eelde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eelde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eelde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eelde. Uw werkgever in Eelde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eelde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eelde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eelde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eelde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eelde of met bevallingsverlof bent in Eelde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eelde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eelde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eelde
 • Als u in Eelde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eelde wilt opnemen;
 • Omdat u in Eelde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eelde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eelde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eelde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eelde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eelde. Uitzonderingen in Eelde;
 • Als uw werkgever in Eelde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eelde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eelde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eelde niet geschikt voor uw werk in Eelde of
 • u functioneert niet voldoende in Eelde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eelde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eelde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eelde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eelde verblijft, dan mag uw werkgever in Eelde u eveneens wel ontslaan.