Ontslag Eekwerderdraai

Uw werkgever in Eekwerderdraai mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eekwerderdraai zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eekwerderdraai

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eekwerderdraai. Uw werkgever in Eekwerderdraai mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eekwerderdraai arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eekwerderdraai niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eekwerderdraai te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eekwerderdraai u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eekwerderdraai of met bevallingsverlof bent in Eekwerderdraai.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eekwerderdraai kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eekwerderdraai die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eekwerderdraai
 • Als u in Eekwerderdraai lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eekwerderdraai wilt opnemen;
 • Omdat u in Eekwerderdraai lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eekwerderdraai lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eekwerderdraai wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eekwerderdraai op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eekwerderdraai

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eekwerderdraai. Uitzonderingen in Eekwerderdraai;
 • Als uw werkgever in Eekwerderdraai bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eekwerderdraai aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eekwerderdraai gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eekwerderdraai niet geschikt voor uw werk in Eekwerderdraai of
 • u functioneert niet voldoende in Eekwerderdraai.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eekwerderdraai

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eekwerderdraai niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eekwerderdraai of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eekwerderdraai verblijft, dan mag uw werkgever in Eekwerderdraai u eveneens wel ontslaan.