Ontslag Eekwerd

Uw werkgever in Eekwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eekwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eekwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eekwerd. Uw werkgever in Eekwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eekwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eekwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eekwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eekwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eekwerd of met bevallingsverlof bent in Eekwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eekwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eekwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eekwerd
 • Als u in Eekwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eekwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Eekwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eekwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eekwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eekwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eekwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eekwerd. Uitzonderingen in Eekwerd;
 • Als uw werkgever in Eekwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eekwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eekwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eekwerd niet geschikt voor uw werk in Eekwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Eekwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eekwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eekwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eekwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eekwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Eekwerd u eveneens wel ontslaan.