Ontslag Eekt

Uw werkgever in Eekt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eekt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eekt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eekt. Uw werkgever in Eekt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eekt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eekt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eekt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eekt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eekt of met bevallingsverlof bent in Eekt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eekt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eekt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eekt
 • Als u in Eekt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eekt wilt opnemen;
 • Omdat u in Eekt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eekt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eekt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eekt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eekt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eekt. Uitzonderingen in Eekt;
 • Als uw werkgever in Eekt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eekt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eekt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eekt niet geschikt voor uw werk in Eekt of
 • u functioneert niet voldoende in Eekt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eekt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eekt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eekt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eekt verblijft, dan mag uw werkgever in Eekt u eveneens wel ontslaan.