Ontslag Eefsele

Uw werkgever in Eefsele mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eefsele zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eefsele

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eefsele. Uw werkgever in Eefsele mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eefsele arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eefsele niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eefsele te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eefsele u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eefsele of met bevallingsverlof bent in Eefsele.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eefsele kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eefsele die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eefsele
 • Als u in Eefsele lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eefsele wilt opnemen;
 • Omdat u in Eefsele lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eefsele lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eefsele wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eefsele op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eefsele

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eefsele. Uitzonderingen in Eefsele;
 • Als uw werkgever in Eefsele bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eefsele aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eefsele gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eefsele niet geschikt voor uw werk in Eefsele of
 • u functioneert niet voldoende in Eefsele.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eefsele

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eefsele niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eefsele of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eefsele verblijft, dan mag uw werkgever in Eefsele u eveneens wel ontslaan.